Více informací o mně

Jan Stach

Narodil jsem se v Olomouci, kde jsem se v průběhu studia základní školy a gymnázia věnoval basketbalu a později thajskému boxu. V 19 letech jsem potom nastoupil na obor Speciální edukace bezpečnostních složek (SEBS-Bc) na Masarykově univerzitě v Brně. Během studia jsem kromě thajského boxu (klub Kerberos Křelov pod Markem Množilem) začal začal trénovat i grappling (RBSD Olomouc pod Martinem Mikoláškem) a v obou disciplínách jsem aktivně závodil. Thajského boxu jsem postupně zanechal (s bilancí 8-1-1), ale grapplingu se aktivně věnuji dodnes (zatím 239 zápasů, 205-32-2) a to nejen jako závodník, ale v posledních pár letech i jako trenér svých svěřenců.

Po absolvování bakalářského studia jsem dokončil i navazující magisterské studium (ASEBS-Mgr.) a v současné době jsem prezenčním studentem doktorského studijního programu Kinantropologie, rovněž na Masarykově univerzitě. Má dizertace je zaměřena na téma sportovní psychologie, na které jsem zpracoval již svou diplomovou práci.  Sportovní psychologie tvoří jednou z hlavních oblastí, kde se snažím nadále rozvíjet v roli jak studenta, tak učitele. Poslední 4 roky tedy působím jako trenér a závodník v teamu Fightclub Brno, který je mým domovským klubem (po předchozích prvních krůčcích na grapplingové scéně v RBSD Olomouc). Mými trenéry jsou Lukáš Wolf a Martin Mikolášek. Přestože naše pozice se v posledních letech dost odchýlila od klasického vztahu trenér – svěřenec, nadále zůstáváme v aktivní spolupráci a dál se od obou učím.

V poslední cca 4 letech jsem se také začal rozsáhle věnovat studiu všestranné pohybové přípravy, kdy jsem v prvních letech čerpal především z Ido Portal method, v poslední době potom zejména ze systému Fighting monkey Jozefa Frucka, kdy úzce spolupracuji s jedním z jeho nejbližších studentů – Martinem Bosým.

Grappling – sportovní psychologie – všeobecná pohybová příprava – potom tvoří základní pilíře mojí specializace, kterým věnuji téměř veškerý svůj čas a energii.

Kontakty

+420 721 312 216

Jana Babáka 2733/11
Královo Pole
Brno
612 00

IČO: 87733731

1636297027/3030 CZK
1636297035/3030 EUR
(IBAN: CZ72 3030 0000 0016 3629 7035)

Sociální sítě